Scrisoare deschisă privind rezultatele investigaţiei jurnalistice „Mită în fotbal”!

Scrisoare deschisă privind rezultatele investigaţiei jurnalistice „Mită în fotbal”!

01/08/2013

În exercitarea libertății de exprimare consfințită de Convenția Europeană a Drepturilor Omului și de Constituția României,

pentru asigurarea unei informări corecte asupra unui subiect extrem de important și care servește interesul public,

în considerarea faptului că a fost finalizată investigația jurnalistică derulată asupra subiectului “MITĂ ÎN FOTBAL”, care a presupus analizarea cât mai amănunțită, din punct de vedere jurnalistic și juridic, a faptelor și circumstanțelor relevate de documente sau împrejurări deja dezvăluite publicului sau care nu pot fi accesate public conform legii, privind relațiile dintre RCS&RDS S.A., domnul Ioan Bendei și alți membri din conducerea și acționariatul RCS&RDS S.A. (Alexandru Oprea, Mihai Dinei, Zoltan Teszari etc), pe de o parte și BODU S.R.L. și domnul Dumitru Dragomir, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, pe de altă parte, dar și dintre RCS&RDS S.A., Liga Profesionistă de Fotbal și ANTENA TV GROUP S.A.,

Pentru relevarea unei imagini cât mai complete asupra subiectului și pentru ca fiecare pesoană interesată să poată trage propria concluzie atât asupra elementelor care anterior acestei scrisori au fost dezvăluite publicului de alte surse decât cele ale Intact Media Group, cât și asupra rezultatului acestei investigații jurnalistice,

Vă prezentăm situațiile de fapt și circumtanstanțele relevante din documentul de mai jos.

SCRISOAREA DESCHISĂ PRIVIND REZULTATELE INVESTIGAŢIEI JURNALISTICE „MITĂ ÎN FOTBAL”

I.       SITUAȚII DE FAPT ȘI CIRCUMSTANȚE RELEVANTE

(1) La 08.04.2008, între LIGA PROFESIONISTĂ DE FOTBAL (în continuare denumită ”LPF”), pe de o parte și consorțiul format din TV ANTENA 1 S.A. (actuală ANTENA TV GROUP S.A.) și RCS&RDS S.A., pe de altă parte, s-a încheiat Contractul de cesiune de drepturi de televiziune (în continuare denumit ”Contractul de cesiune de drepturi TV”), având ca obiect transmiterea drepturilor exclusive de televiziune asupra meciurilor organizate de LPF în cadrul sezoanelor competiționale 2008/2009, 2009/2010 și 2010/2011 ale Ligii I. Contractul de cesiune de drepturi TV prevedea că prețul total de 84.999.999 EUR plus TVA să fie plătit în tranșe egale, de câte 28.333.333 EUR plus TVA, până la fiecare dintre următoarele date:

a.15.05.2008, pentru sezonul competițional 2008/2009;
b.15.05.2009, pentru sezonul competițional 2009/2010;
c.15.05.2010, pentru sezonul competițional 2010/2011.

(2) La 22.07.2008, după efectuarea primei plăți către LPF conform Contractului de cesiune de drepturi TV, respectiv a sumei de 28.333.333 EUR plus TVA pentru sezonul competițional 2008/2009, între TV ANTENA 1 S.A. (actuala ANTENA TV GROUP S.A.), RCS&RDS S.A. și CAMINA TRUST S.R.L. s-a încheiat un contract de asociere pentru exploatarea efectivă a drepturilor de televiziune respective (în continuare denumit ”Contractul de Asociere”), mai exact prin intermediul postului de televiziune GSP TV aparținând CAMINA TRUST S.R.L. Printre alte obligații specifice, esențiale erau și:

a.obligația asumată de părți ca plata către LPF în baza Contractului de cesiune de drepturi TV să se efectueze de TV ANTENA 1 S.A. (actuala ANTENA TV GROUP S.A.), în acest sens RCS&RDS S.A. obligându-se a plăti către TV ANTENA 1 S.A. câte o suma de peste 24.000.000 EURO incluzând TVA/fiecare tranșă din obligația totală datorată către LPF, cu cel puțin o săptămână înainte de scadența prevăzută în Contractul de cesiune de drepturi TV;

b.potrivit Contractului de cesiune de drepturi TV, obligațiile contractuale (inclusiv cele de plată) erau asumate în mod solidar, respectiv că LPF putea în mod necondiționat să urmărească pe ORICARE dintre membrii consorțiului (TV ANTENA 1 S.A. sau RCS&RDS S.A.) pentru executarea întocmai și în integralitate a tuturor obligațiilor contractuale.

c.pentru derularea în bune condiții ale Contractului de cesiune de drepturi TV, pentru garantarea obligațiilor de plată față de LPF, TV ANTENA 1 SA și-a asumat obligații de plată suplimentare, obținând o scrisoare de garanție bancară în valoare de aproximativ 16.000.000 RON în favoarea LPF.

(3) Întrucât la data de 15.05.2009 trebuia efectuată către LPF plata tranșei a doua în baza Contractului de cesiune de drepturi TV, respectiv suma de 28.333.333 EUR plus TVA, RCS&RDS S.A., SUB SEMNĂTURA domnului ALEXANDRU OPREA, A INIȚIAT LA DATA DE 13.04.2009 O CORESPONDENȚĂ SCRISĂ CU LPF, adresată președintelui DUMITRU DRAGOMIR, invocând criza financiară și economică mondială, lipsa resurselor financiare proprii sau atrase și solicitând, printre altele, ca suma respectivă să fie achitată în două tranșe egale, RESPECTIV JUMĂTATE DIN SUMĂ LA DATA DE 15.05.2009, IAR A DOUA JUMĂTATE DIN SUMĂ LA 10.01.2010. AȘA CUM SE VA ARĂTA MAI JOS, ACEASTĂ RESCADENȚARE NU A FOST ACCEPTATĂ NICIODATĂ FORMAL DE CĂTRE PĂRȚI (TV ANTENA 1 S.A., RCS&RDS S.A. și LPF), ÎNSĂ INFORMAL A FOST AGREATĂ ÎNTRE RCS&RDS S.A., ALEXANDRU OPREA și DRAGOMIR DUMITRU și EXPLOATATĂ ÎN INTERESUL PROPRIU AL ACESTORA, CU PREJUDICIEREA TV ANTENA 1 S.A.

(4) În perioada 14.04.2009 – 29.04.2009, pe fondul încălcării de către RCS&RDS S.A. a unor obligații contractuale, TV ANTENA 1 S.A. și CAMINA TRUST S.R.L. au adresat RCS&RDS S.A., în atenția domnului ALEXANDRU OPREA, mai multe notificări prin care se solicita conformarea imediată cu prevederile contractuale și executarea integrală și la termen a obligațiilor asumate, în special pentru a fi executate obligațiile de plată către LPF, astfel încât să fie înlăturat riscul rezilierii Contractului de cesiune de drepturi TV, plății de penalități exorbitante, plății integrale numai de către TV ANTENA 1 S.A. a sumei totale rămase, de 56.666.666 EUR plus TVA și executării scrisorii de garanție bancară emisă în favoarea LPF la ordinul TV ANTENA 1 S.A.

RCS&RDS S.A., A REFUZAT SĂ SE CONFORMEZE PREVEDERILOR CONTRACTUALE.

(5) La 29.04.2009, pe fondul poziției adoptate de RCS&RDS S.A. conform paragrafului (4) de mai sus și în contextul deteriorării extreme a onorabilității, corectitudinii și spiritului de competiție reală relative la fenomenul fotbalistic (ÎN PERIOADA RESPECTIVĂ AU FOST MEDIATIZATE PE LARG SITUAȚII ȘI CONJUNCTURI PRIVIND CORUPȚIA ÎN COMPETIȚIILE FOTBALISTICE), în scopul de a asigura totuși derularea optimă a Contractului de cesiune de drepturi TV, TV ANTENA 1 S.A. a adresat către LPF solicitarea de a accepta ca plata unei sume de 2.000.000 EUR să fie realizată în sistem barter, cu contraprestația în servicii de promovare și publicitate oferite LPF de TV ANTENA 1 S.A., iar în cazul neacceptării, să ia în considerare că TV ANTENA 1 S.A. analizează exercitarea opțiunii de a rezilia Contractul de cesiune de drepturi TV și de a solicita despăgubiri de 56.600.000 EURO.

FORMULA COMPENSĂRII, PROPUSĂ DE TV ANTENA 1 S.A. ERA PERFECT LEGALĂ ȘI PERMISĂ DE CONTRACTUL DE CESIUNE DE DREPTURI TV.

(6) În perioada 29.04.2009 – 08.05.2009, pe fondul continuării încălcării obligațiilor contractuale de către RCS&RDS S.A., societățile TV ANTENA 1 S.A. și CAMINA TRUST S.R.L. au continuat să adreseze acesteia notificări pentru conformarea cu prevederile contractuale, demersuri care au rezultat în onorarea unora dintre obligațiile de plată ale RCS&RDS S.A. către CAMINA TRUST S.R.L., respectiv plata unei sume de peste 2.700.000 RON (la 05.05.2009), dar fără a determina o conduită corectă completă, RCS&RDS S.A. CONFIRMÂND PERMANENT ÎN RĂSPUNSURILE SALE CĂ VA ÎNCĂLCA OBLIGAȚIILE CONTRACTUALE, MAI ALES CĂ ACEASTA AVEA OBLIGAȚIA CA PÂNĂ LA DATA DE 08.05.2009 SĂ PLĂTEASCĂ ÎN CONTUL TV ANTENA 1 S.A. SUMA DE PESTE 24.000.000 EURO (INCLUZÂND TVA).

(7) La 08.05.2009, LPF, sub semnătura domnului DUMITRU DRAGOMIR, a transmis către RCS&RDS S.A. o adresă cu privire la care aceasta, într-o corespondență adresată în aceeași zi societății TV ANTENA 1 S.A., afirmă că LPF și-a manifestat disponibilitatea de a discuta cu privire la solicitările transmise de membrii consorțiului, urmând a fi primit de la LPF un proiect de act adițional la Contractul de cesiune de drepturi TV.

RCS&RDS S.A., prin domnul ALEXANDRU OPREA, acuză societatea TV ANTENA 1 S.A. cu privire la faptul că, în corespondența sa adresată LPF (și al cărei conținut îl putea afla la acel moment numai de la LPF) a făcut afirmații care au adus atingere imaginii publice a LPF, cluburilor de fotbal, jucătorilor, oficialilor structurilor sportive (DEȘI ÎN ÎNTREAGA MASS – MEDIA SE DEZBĂTEA PROBLEMA CORUPȚIEI LA NIVELUL COMPETIȚIILOR DE FOTBAL DIN ROMÂNIA) și că, pentru aceasta, ar trebui să adopte o poziție ”responsabilă” și ”corectă” față de LPF.

RELEVANȚA REALĂ A ACESTEI POZIȚII A RCS&RDS S.A. URMA SĂ FIE EVIDENȚIATĂ ULTERIOR, DUPĂ CE CONTRACTUL DE ASOCIERE DINTRE RCS&RDS S.A. ȘI BODU S.R.L. (denumit în continuare ”CONTRACT – POSIBILĂ MITĂ”) A INTRAT ÎN POSESIA ANTENA TV GROUP S.A. și s-a declanșat investigația jurnalistică, dar în contextul succesiunii cronologice a evenimentelor descrise în paragrafele de mai jos.

(8) La aceeași dată, 08.05.2009, TV ANTENA 1 S.A. a primit de la LPF o corespondență conform căreia adunarea generală a LPF ar fi aprobat ca o sumă în jurul celei propuse de TV ANTENA 1 S.A. (2.000.000 EUR) să poată face obiectul unei compensări în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă. Nu s-a specificat că urmează să fie transmis de către LPF un proiect de act adițional.

(9) În condițiile în care la data de 15.05.2009 trebuia efectuată plata tranșei a doua către LPF, la data de 11.05.2009 LPF transmite către TV ANTENA 1 S.A. un proiect de act adițional potrivit căruia, contrar celor confirmate societății TV ANTENA 1 S.A. prin corespondența de la data de 08.05.2009, nu era admisă compensarea cu servicii de publicitate și, mai mult, prevedea condiții total dezavantajoase pentru consorțiu în măsura în care TOATE PĂRȚILE AR FI ACȚIONAT CU BUNĂ CREDINȚĂ.

PROIECTUL DE ACT ADIȚIONAL CUPRINDEA, INEXPLICABIL, TOATE PROPUNERILE FORMULATE de RCS&RDS S.A. prin adresa de la 13.04.2009.

(10)        La 14.05.2009, cu o zi înainte de data limită pentru plata tranșei a doua către LPF, în sumă de 28.333.333 EUR plus TVA, în condițiile în care RCS&RDS S.A. nu plătise către TV ANTENA 1 S.A. suma de peste 24.000.000 EURO incluzând TVA conform obligațiilor contractuale asumate, reprezentanții TV ANTENA 1 S.A. au fost implicați în negocieri continue pe o durată de 9 ore cu reprezentanții RCS&RDS S.A. și LPF asupra prevederilor actului adițional și se agrease o formă care să fie confirmată final de către domnul DRAGOMIR DUMITRU, președintele LPF.

(11)        La 15.05.2009, deși termenii actului adițional fuseseră negociați și agreați de participanții la negocieri, în mod inexplicabil la acel moment, sub semnătura domnului DRAGOMIR DUMITRU, LPF transmite prin fax, la ora 09:21 și la ora 13:00, către TV ANTENA 1 S.A. și către RCS&RDS S.A. o corespondență prin care arată că ”având în vedere că până la această dată nu s-a ajuns la un acord în cadrul negocierilor dintre părți” este necesar ca plata să fie efectuată conform prevederilor Contractului de cesiune de drepturi TV, cu mențiunea că ”potrivit aprobării Adunării Generale a LPF plata poate fi făcută în două tranșe egale, prima la data de 15.05.2009 și cea de-a doua la data de 10.01.2010, urmând ca pentru suma plătită după data scadentă stabilită în contractul de cesiune să fie plătite cu titlu de clauză penală și în concordanță cu Caietul de Licitație, penalități de 0,2%/zi de întărziere calculate de la data de 15 mai 2009 până la plata efectivă a sumei datorate de către Consorțiu”.

(12)        Tot la 15.05.2009, așa cum TV ANTENA 1 S.A. anticipase, RCS&RDS S.A. nu numai că nu a transferat către TV ANTENA 1 S.A. suma integrală de peste 24.000.000 EURO incluzând TVA, DAR NU A TRANSFERAT-O NICI DIRECT CĂTRE LPF, PLĂTIND DOAR O PARTE DIN SUMĂ ȘI INVOCÂND ÎN ACEST SCOP ADRESA LPF PRIN CARE SE MENȚIONA CA LPF AR FI DE ACORD SĂ FIE PLĂTITĂ NUMAI JUMĂTATE DIN SUMA DATORATĂ, ÎNSĂ CU PLATA DE PENALITĂȚI.

O ASTFEL DE EȘALONARE LA PLATĂ, PENTRU A FI VALABILĂ, AR FI TREBUIT SĂ FIE CONVENITĂ DE TOATE PĂRȚILE ȘI SĂ SE CONCRETIZEZE ÎNTR-UN ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE CESIUNE DE DREPTURI TV. Un astfel de act adițional nu a fost încheiat nici anterior datei de 15.05.2009, nici ulterior acestei date. Mai mult, faptul că nu era o eșalonare valabilă este dovedit de continuarea negocierilor până la data de 27.05.2009 inclusiv, cu privire la conținutul actului adițional, fără a se ajunge însă la un acord final. O ASTFEL DE ÎNCĂLCARE A OBLIGAȚIILOR DE CĂTRE RCS&RDS S.A. A DETERMINAT ÎN MOD DIRECT, ÎN SARCINA TV ANTENA 1 S.A., CEL PUȚIN URMĂTOARELE:

a. Riscul rezilierii imediate de către LPF a Contractului de cesiune de drepturi TV, cu plata de despăgubiri de cel puțin 50.000.000 EUR care să fie suportate, în primă fază, exclusiv de TV ANTENA 1 S.A., ca efect al solidarității obligațiilor asumate de membrii consorțiului);
b. Riscul plății de penalități de peste 6.500.000 EUR către LPF, în primă fază, exclusiv de către TV ANTENA 1 S.A., pentru nerespectarea obligațiilor asumate de RCS&RDS S.A.;
c. Executarea imediată a scrisorii de garanție bancară emisă la ordinul TV ANTENA 1 S.A., cu consecința pornirii executării silite de către bancă în scopul recuperării sumei plătite;
d. Afectarea negativă substațială a patrimoniului CAMINA TRUST S.R.L. care opera canalul de sport GSP TV și pierderea tuturor investițiilor, cotei de piață și a profitului previzionat;
e. Afectarea negativă majoră a imaginii TV ANTENA 1 S.A.;

TV ANTENA 1 S.A., ANTICIPÂND RISCURILE LA CARE SE EXPUNE ÎNTR-O ASTFEL DE SITUAȚIE, NU A FOST DISPUSĂ SĂ PLĂTEASCA PENTRU ÎNCĂLCĂRILE CONTRACTUALE ALE RCS&RDS S.A. ȘI SINGURA OPȚIUNE A TV ANTENA 1 S.A. ERA DE A LIMITA EFECTUAREA DE ALTE PLĂȚI CONFORM UNOR PRETINSE EȘALONĂRI NECONVENITE DE PĂRȚI.

PLĂȚILE EFECTUATE CONFORM PRETINSEI EȘALONĂRI NU LIMITAU RISCURILE LA CARE ERA EXPUSĂ TV ANTENA 1 S.A.

(13)        ÎN CONTEXTUL EVIDENȚIAT MAI SUS, având perspectiva producerii riscurilor imediate evocate și ca urmare a presiunilor exercitate de RCS&RDS S.A. (pentru a i se acorda drepturi de retransmitere pe canalele DIGI SPORT proprii RCS&RDS S.A., concurente ale GSP TV), inclusiv cu privire la faptul că din suma plătită parțial către LPF, o parte, de aproximativ 10 milioane RON ar fi fost plătită pentru cota aferentă TV ANTENA 1 S.A., la data de 20.06.2009 TV ANTENA 1 S.A. acceptă încheierea unui act adițional la Cotractul de Asociere cu RCS&RDS S.A. prin care acordă acesteia drepturile de difuzare și televizare pe canalele DIGI SPORT, dar și servicii de publicitate pentru suma de 10 milioane RON.

(14)        La 15.08.2009, ÎN CONTEXTUL EVIDENȚIAT MAI SUS, între BODU S.R.L. și RCS&RDS S.A. s-a încheiat CONTRACTUL – POSIBILĂ MITĂ, respectiv Contractul de asociere în participațiune nr. 14/15.08.2009, în baza căruia RCS&RDS S.A. s-a obligat să platească către BODU S.R.L. până la data de 15.05.2010 (aceeași cu data scadenței ultimei tranșe de 28.333.333 EUR plus TVA de plătit către LPF în baza Contractului de cesiune de drepturi TV) suma totală de 1.700.000 EUR, FĂRĂ POSIBILITATEA JURIDICĂ SAU DE FAPT DE A RECUPERA SAU DE A-I FI RESTITUITĂ VREO SUMĂ, astfel:

a.Până la data de 01.09.2009, suma de 800.000 EUR;
b.Până la data de 01.11.2009, suma de 400.000 EUR;
c.Până la data de 15.02.2010, suma de 200.000 EUR;
d.Până la data de 15.05.2010, suma de 300.000 EUR; (aceeași dată cu data la care Consorțiul TV ANTENA 1 S.A. – RCS&RDS S.A. trebuia să plătească 28.333.333 EUR plus TVA către LPF).

Relevante sunt și următoarele date:

BODU S.R.L. are ca asociat unic pe domnul DUMITRU DRAGOMIR, iar ca administrator unic pe domnul BĂDIȚĂ FLORIN BOGDAN.

RCS&RDS S.A. îi avea ca membri în consiliul de administrație pe domnii ALEXANDRU OPREA, care avea și are calitatea de director general și președinte al consiliului de administrație, BENDEI IOAN și DINEI MIHAI.

CONTRACTUL – POSIBILĂ MITĂ a fost semnat de FLORIN BOGDAN BĂDIȚĂ pentru și în numele BODU SRL, iar pentru și în numele RCS&RDS S.A. (inclusiv actele adiționale ulterioare) de IOAN BENDEI.

Potrivit afirmațiilor domnului IOAN BENDEI, CONTRACTUL – POSIBILĂ MITĂ ar fi fost negociat direct de domnii ALEXANDRU OPREA și DUMITRU DRAGOMIR.

(15)        La 14.10.2009, între societățile BODU S.R.L. și RCS&RDS S.A. se încheie Actul adițional nr. 1 la CONTRACTUL – POSIBILĂ MITĂ, prin care se suplimentează cu 300.000 EUR suma care trebuia plătită de RCS&RDS S.A. până la data de 15.05.2010, ajungându-se astfel la suma totală de 2.000.000 EUR. Acest act adițional nr. 1 la CONTRACTUL – POSIBILĂ MITĂ a fost semnat pentru și în numele BODU S.R.L. de domnul BOGDAN DUMITRU DRAGOMIR, fiul domnului DUMITRU DRAGOMIR, președintele LPF.

(16)        La 30.12.2009, sub semnătura domnului IOAN BENDEI, RCS&RDS S.A. transmite două notificări, prima dintre acestea către TV ANTENA 1 S.A. și CAMINA TRUST SRL, iar cea de-a doua către TV ANTENA 1 S.A. În prima notificare se pretindea plata unei sume de 677.759 EUR (sumă pe care TV ANTENA 1 S.A. și CAMINA TRUST S.R.L. o considerau nedatorată) și, în cazul neplății imediate, că RCS&RDS S.A. va rezilia Contractul de Asociere (având, se pare, la acest moment, interes să înlăture drepturile GSP TV și să favorizeze propriile canale DIGI SPORT cu privire la care deja obținuse drepturile de televizare si transmitere).

În cea de-a doua notificare, deși RCS&RDS S.A. încălcase obligațiile contractuale față de TV ANTENA 1 S.A., CAMINA TRUST S.R.L. și LPF, atenționează TV ANTENA 1 S.A. cu privire la faptul că trebuie să suporte toate penalitățile pentru întârzierea la plata către LPF, toate prejudiciile cauzate direct sau indirect LPF, inclusiv prin eventuala reziliere a Contractului de cesiune de drepturi TV și că, oricum, RCS&RDS S.A. va încălca din nou obligația de a transfera către TV ANTENA 1 S.A. suma de peste 24.000.000 EURO incluzând TVA/tranșă pentru a asigura plata conform Contractului de cesiune de drepturi TV.

ASTFEL, RCS&RDS S.A., PRIN BENDEI IOAN, A CONFIRMAT RISCURILE LA CARE TV ANTENA 1 S.A. ERA SUPUSĂ CA URMARE A ACȚIUNILOR INTENȚIONATE ALE RCS&RDS S.A., ASTFEL CUM ACESTE RISCURI AU FOST ARĂTATE MAI SUS ÎN PARAGRAFUL (12).

(17)        LA ACEEAȘI DATĂ, 30.12.2009, LPF, SUB SEMNĂRURA DOMNULUI DUMITRU DRAGOMIR ȘI SOCIETATEA TOUR IMEX CATV S.R.L., SUB SEMNĂTURA ADMINISTRATORULUI TAL ALMOG JOSHUA MOSES, AU EMIS O ADRESĂ COMUNĂ CĂTRE TV ANTENA 1 S.A. ȘI CĂTRE RCS&RDS S.A. (în atenția domnului ALEXANDRU OPREA). ACEASTĂ ADRESĂ A FOST COMUNICATĂ CĂTRE TV ANTENA 1 S.A., PRIN EXECUTOR JUDECĂTORESC, LA DATA DE 04.01.2010.

Prin adresa respectivă, CONFIRMÂND ASTFEL RISCURILE LA CARE FUSESE EXPUSĂ DE RCS&RDS S.A. ȘI LPF, TV ANTENA 1 S.A. ERA NOTIFICATĂ CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE:

a. TV ANTENA 1 S.A. și RCS&RDS S.A. DATOREAZĂ CĂTRE LPF SUMA DE 14.012.454 EUR PLUS TVA, neachitată conform prevederilor Contractului de cesiune de drepturi TV;
b. Prin aplicarea penalității de 0,2%/zi de întârziere, TV ANTENA 1 S.A. și RCS&RDS S.A. DATOREAZĂ CĂTRE LPF SUMA DE 6.445.729 EUR;
c. LPF A CESIONAT CĂTRE SOCIETATEA TOUR IMEX CATV S.R.L. CREANȚA ÎN VALOARE DE 6.445.729 EUR REPREZENTÂND PENALITĂȚI CALCULATE PENTRU PERIOADA 15.05.2009 – 31.12.2009;
d. Plata valabilă trebuie efectuată numai către TOUR IMEX CATV S.R.L.;
e. TOUR IMEX CATV S.R.L. VA PUTEA PRETINDE PLATA ÎNTREGII CREANȚE DE LA ORICARE DINTRE MEMBRII CONSORȚIULUI, RESPECTIV DE LA TV ANTENA 1 S.A. SAU DE LA RCS&RDS S.A. CA EFECT AL ASUMĂRII OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE ÎN MOD SOLIDAR. Așa cum se va arăta în continuare, TOATE CONSECINȚELE NEGATIVE SE PUTEAU RĂSFRÂNGE EXCLUSIV ASUPRA TV ANTENA 1 S.A.pentru că SOCIETATEA TOUR IMEX CATV S.R.L. ERA O SOCIETATE CONTROLATĂ INDIRECT DE RCS&RDS S.A., ZOLTAN TESZARI, ALEXANDRU OPREA, IOAN BENDEI.

Spre edificare, prezentăm date relevante ale TOUR IMEX CATV S.R.L., astfel cum rezultă din registre publice:

i. Sediul social – similar cu cel al RCS&RDS S.A.: str. Dr. Staicovici, Clădirea Forum 2000, nr. 75, parter, sector 5, București;

ii. Asociați: BENDEI IOAN și QUADRANT CABLE FINANCE LIMITED (din Insulele Virgine Britanice).

BENDEI IOAN deținea și următoarele funcții și calități:
a.  administrator al RCS&RDS S.A.;
b. acționar al CABLE COMMUNICATIONS SYSTEMS NV (Olanda) – acționarul principal al RCS&RDS S.A. – împreună cu TESZARI ZOLTAN, OPREA ALEXANDRU și TAL JOSHUA MOSES ALMOG;
c.  acționar la RCS Management S.A. (împreună cu TESZARI ZOLTAN și CABLE COMMUNICATION SYSTEMS N.V. – Olanda;

iii. Administrator: TAL ALMOG JOSHUA MOSES (acționar al CABLE COMMUNICATIONS SYSTEMS NV (Olanda) – acționarul principal al RCS&RDS
S.A. – împreună cu TESZARI ZOLTAN, OPREA ALEXANDRU și BENDEI IOAN.

De asemenea, se poate observa că notificarea cesiunii de creanță a fost redactată de aceeași persoană care a redactat în principal întreaga corespondență cu TV ANTENA 1 S.A., bănuiala legitimă fiind că această persoană a fost DINEI MIHAI care deținea și deține calitatea de administrator al RCS&RDS S.A. și care gestionează din punct de vedere juridic la nivel general și particular majoritatea operațiunilor RCS&RDS S.A. De altfel, majoritatea corespondenței cu RCS&RDS S.A. a fost comunicată de TV ANTENA 1 S.A. și către domnul DINEI MIHAI.

(18)      La 05.01.2010, TV ANTENA 1 S.A. notifică din nou RCS&RDS S.A. cu privire la faptul că RCS&RDS S.A. a încălcat obligațiile contractuale și că toate consecințele negative sunt cauzate de aceasta, solicitând RCS&RDS S.A. să plătească imediat suma 12.147.917 EUR incluzând TVA (obligație de plată principală) plus suma de 8.024.567 EUR reprezentând penalitățile datorate LPF ca efect al încălcării obligațiilor de către RCS&RDS S.A.

(19)        La 19.01.2010, TV ANTENA 1 S.A. a notificat societatea TOUR IMEX CATV S.R.L. și LPF (în atenția domnului DRAGOMIR DUMITRU) asupra următoarelor:

a. TOUR IMEX CATV S.R.L. este o societate controlată de acționarii și administratorii RCS&RDS S.A.);
b. RCS&RDS, cu rea credință, nu a executat obligațiile de plată către TV ANTENA 1 S.A. și LPF în scopul de a determina calcularea și perceperea de penalități, iar în cooperare cu LPF și cu TOUR IMEX CATV S.R.L. s-a urmărit ca TV ANTENA 1 S.A. să suporte consecințele negative determinate chiar de către RCS&RDS S.A.;
c. LPF a acționat cu rea credință, nu a calculat și evidențiat în contabilitate penalitățile, nu a solicitat consorțiului plata penalităților ci, în frauda TV ANTENA 1 S.A. a transmis drepturile către societatea controlată de acționarii și administratorii RCS&RDS S.A. pentru a implementa mecanismul fraudulos conceput de RCS&RDS S.A.
d. Somează TOUR IMEX CATV S.R.L. să prezinte contractul de cesiune. CONTRACTUL NU A FOST PREZENTAT VREODATĂ.
e. Somează TOUR IMEX CATV S.R.L. să se abțină de la orice acțiune împotriva TV ANTENA 1 S.A. și să realizeze toate demersurile pentru ca TOUR IMEX CATV S.R.L. și LPF să fie repuse în situația anterioară încheierii contractului de cesiune.

(20) La 22.01.2010, TV ANTENA 1 S.A. a formulat cerere de chemare în judecată a LPF și a TOUR IMEX CATV S.R.L. pentru constatarea nulității absolute a contractului de cesiune de creanță. Dosarul a fost înregistrat sub nr. 2577/3/2010 la Tribunalul București – Secția a VI-a civilă. Motivele, inclusiv cu privire la cauza ilicită a cesiunii, erau bazate pe faptele și circumstanțele expuse pe scurt mai sus.

(21) TOT LA 22.01.2010, ÎNTRE SOCIETĂȚILE BODU S.R.L. ȘI RCS&RDS S.A. SE ÎNCHEIE ACTUL ADIȚIONAL NR. 2 LA CONTRACTUL – POSIBILĂ MITĂ, PRIN CARE SE SUPLIMENTEAZĂ CU ÎNCĂ 700.000 EUR SUMA CARE TREBUIA PLĂTITĂ DE RCS&RDS S.A. PÂNĂ LA DATA DE 30.06.2010, AJUNGÂNDU-SE ASTFEL LA SUMA TOTALĂ DE 2.700.000 (DOUĂMILIOANEȘAPTESUTEMII) EUR.

Și acest Act adițional nr. 2 la CONTRACTUL – POSIBILĂ MITĂ a fost semnat pentru și în numele BODU S.R.L. de domnul BOGDAN DUMITRU DRAGOMIR, fiul președintelui LPF.

(22) LA 29.01.2010, SUPUSĂ RISCURILOR IMINENTE GENERATE DE PRESIUNILE EXERCITATE DE RCS&RDS S.A., LPF ȘI TOUR IMEX CATV S.R.L., ASTFEL CUM ACESTE RISCURI AU FOST EVIDENȚIATE MAI SUS, TV ANTENA 1 S.A. ACCEPTĂ SEMNAREA UNUI ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ASOCIERE ȘI LA CONTRACTUL DE CESIUNE DE DREPTURI TV, ÎN CONDIȚII CONSIDERATE EXTREM DE DEZAVANTAJOASE ÎN RAPORT CU POZIȚIA EXPRIMATĂ CONSTANT ANTERIOR ȘI CARE FAVORIZEAZĂ MAJOR, EXCLUSIV, RCS&RDS S.A.
UNA DINTRE CONDIȚII ERA CĂ PLATA CĂTRE LPF A SUMEI DE PESTE 14.000.000 EURO PLUS TVA TREBUIA FĂCUTĂ PÂNĂ LA DATA DE 15.01.2011.

(23) La 28.07.2010, ÎNTRE SOCIETĂȚILE BODU S.R.L. ȘI RCS&RDS S.A. SE ÎNCHEIE ACTUL ADIȚIONAL NR. 3 LA CONTRACTUL – MITĂ, PRIN CARE SE SUPLIMENTEAZĂ CU ÎNCĂ 800.000 EUR SUMA CARE TREBUIA PLĂTITĂ DE RCS&RDS S.A. PÂNĂ LA DATA DE 30.01.2011, AJUNGÂNDU-SE ASTFEL LA SUMA TOTALĂ DE 3.500.000 (TREIMILIOANECINCISUTEMII) EUR PE CARE TREBUIA SĂ O ÎNCASEZE NEJUSTIFICAT, CU TITLU DEFINITIV, societatea BODU S.R.L.

(24) În luna aprilie 2011, ANTENA TV GROUP S.A. a încheiat cu LPF, în baza adjudecării licitației, Contractul de cesiune de drepturi de televiziune pentru sezonul următor (2011-2014).

(25) LPF CESIONEAZA CATRE RCS&RDS S.A., FĂRĂ ORGANIZAREA VREUNEI ALTE LICITAȚII, DREPTURI DE TELEVIZIUNE SUPLIMENTARE, AFERENTE ALTOR OPȚIUNI DIN STRUCTURA OPȚIUNILOR TOTALE LICITATE INIȚIAL.

(26) La 17.04.2013, deci după ce la data de 16.04.2013 BENDEI IOAN a pretins că luase act de la domnul GEORGE – SORIN ALEXANDRESCU că devenise publică existența CONTRACTULUI – POSIBILĂ MITĂ, potrivit afirmațiilor domnului BĂDIȚĂ FLORIN BOGDAN, urma să se încheie un alt act adițional la CONTRACTUL – POSIBILĂ MITĂ (act adițional neîncheiat, dar la care, în mod inexplicabil, se specifică și numărul de înregistrare 103/17.04.2013) prin care urma să se modifice cota de participație la profit și pierdere a celor două societăți (RCS&RDS S.A. a deținut succesiv, 5%, 7,5%, 10% și, în final, 15%, dintr-o afacere pe termen de 3 ani din care era imposibil să se obțină profit, date fiind condițiile derulării activităților care au făcut obiectul asocierii și situația financiară a BODU S.R.L., deplin cunoscute de cei implicați).

II.    TEXTUL LEGAL PRIVIND INFRACȚIUNILE DE DARE DE MITĂ, LUARE DE MITĂ ȘI SPĂLARE DE BANI

Pentru a edifica orice persoană interesată asupra conținutului exact al prevederilor legale privind infracțiunile de dare de mită, luare de mită și spălare de bani și a-i crea posibilitatea de a face propria analiză și de atrage propria concluzie, expunem mai jos extrase din Codul penal și din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie:

(1) dare de mită, prevăzută în art. 255 Cod Penal, rap. la art. 6 și art. 8 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, respectiv ”Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în modurile și scopurile arătate în art. 254, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani”.

(2) luare de mită, prevăzută în art. 254 Cod Penal, rap. la art. 6 și art. 8 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, respectiv ”Fapta funcționarului care, direct sau indirect, pretinde ori primește bani sau alte foloase sau nu o respinge, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi”.

(3) spălare a banilor, prevăzută în art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, rap. la art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, respectiv ”Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani:

a. schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;
b. ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni;
c. dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni.”